ประกาศ
การกำหนดหลักเกณฑ์และประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ศุกร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562


กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งการกำหนดหลักเกณฑ์
และประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เข้าชม : 988กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400