การร้องทุกข์-ร้องเรียน
Share

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีวิธีการจัดการเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน 2 ระบบ ดังนี้
1.  ระบบการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
      
เอกสารดาวน์โหลด
2.  ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
      ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
       ไฟล์ 2: ประกาศกรมการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน.Pdf

     ตัวอย่างแบบฟอร์มการร้องทุกข์-ร้องเรียน
     ไฟล์ 1: complain from.doc

     เอกสารการเผยแพร่เรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
     ไฟล์ 3: เอกสารแจ้งเวียนจัดซื้อจัดจ้าง.pdfเข้าชม : 18742


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400