คู่มือการปรับชั้นลูกจ้างประจำตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ 2 เป็นระดับ 3
Share

คู่มือการปรับชั้นลูกจ้างประจำตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ 2 เป็นระดับ 3
เข้าชม : 6584


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400