การปรับระดับลูกจ้างประจำ ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2 เป็น ช3
Share

Smile
เข้าชม : 2345


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400