ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2556-2557

พุธ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


ขอความร่วมมือรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2556-2557 
เข้าชม : 979กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400