ประกาศ
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อังคาร ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562


Cool




เข้าชม : 2130



กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400