ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติและมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

อังคาร ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562


   กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอแจ้งส่งแนวปฏิบัติและมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และขั้นตอน วิธีการ
และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสังกัด

   ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เอกสารได้ที่ลิงค์ดาวน์โหลดที่ปรากฎด้านล่าง


เข้าชม : 225กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400