คู่มือการปฏิบัติงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล 2563
Share

Laughing
เข้าชม : 127


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400