การจัดการองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.-31 มี.ค. 2558
Share


การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ของกองการเจ้าหน้าที่ 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558

เข้าชม : 4314


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400