แบบบรรยายลักษณะงานตำแหน่งลูกจ้า่งประจำ
Share

แบบบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 7 ตำแหน่ง
เข้าชม : 5404


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400