สาระสำคัญ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ปี 2551
Share

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ปี 2551
เข้าชม : 4907


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400