แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
Share

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เข้าชม : 3037


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400