ผู้อำนวยการ

 

นางธัญมน  ชุตาภรณ์
สายตรง
0-5542-8043

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

Open Source Connerโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ(สปป.ลาว ฯ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 07:46 น.


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ(สปป.ลาว/กัมพูชา/เมียนมาร์) สาขา การพัฒนาธุรกิจและบริการด้านการท่องเที่ยว จำนวน 18 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประเภทโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ธุรกิจต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่ เมืองไซยะบูลี และเมืองปากลาย แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว รายละเอียดดังนี้

     รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น ณ เมืองไซยะบูลี แขวงไซยบูลี สปป.ลาว มีจำนวนผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 30 คน เป็นผู้ประกอบการ 10 คน แรงงานในสถานประกอบกิจการ 10 คน และเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว 10 คน
     พิธีการเปิดฝึกอบรม ได้รับเกียรติจากท่านดวงตา ไซวุด หัวหน้าห้องการปกครองแขวงไซยะบูลี เป็นประธาน พร้อมด้วยท่านคุนมา  ไซยะสาน รองแผนกการต่างประเทศ ท่านจันที  สีมะนีจัน รองหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ท่านคำสิง  สละสุก หัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคม นางธัญมน  ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดฝึกอบรม
     พิธีการปิดฝึกอบรม ได้รับเกียรติ จากท่านยันยง  สีปะเสิด รองเจ้าแขวงไซยะบุลี และนายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวให้ข้อคิดเห็นและผลสัมฤทธิ์ ของการฝึกอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตร(ใบยั่งยืน)ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในสาขาดังกล่าว จำนวน 30 คน

  

   รุ่นที่ 2 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ เมืองปากลาย แขวงไซยะเวลา สปป.ลาว มีจำนวนผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 30 คน เป็นผู้ประกอบการ 10 คน แรงงานในสถานประกอบกิจการ 10 คน เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว 10 คน
     พิธีการเปิดฝึกอบรม ได้รับเกียรติจากท่าน ยันยง สีปะเสิด รองเจ้าแขวงไซยะบุลี นายสมชัย  กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานร่วมในพิธี พร้อมด้วย ท่านคุนมา  ไซยะสาน รองแผนกการต่างประเทศ ท่านจันที  สีมะนีจัน รองหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ท่านสิงทบ ลินทะวง รองหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคม ท่านบัวผัน มัคผล เจ้าเมืองปากลาย แขวงไซยะบูลี นางธัญมน  ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดฝึกอบรม
      พิธีการปิดฝึกอบรม ได้รับเกียรติจากท่าน บัวผัน  มัคผล เจ้าเมืองปากลาย แขวงไซยะบูลี และนางธัญมน ซุตาภรณ์ ผู้อำนวนการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมให้ข้อคิดเห็น ต่อการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าฝึกอบรม พร้อมมอบวุฒิบัตร(ใบยั่งยืน)ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในสาขาดังกล่าว จำนวน 30 คน


    

การฝึกอบรมดังกล่าว ดร.ธนวัฒน์  จอมประเสริฐ พร้อมทีมงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ในการฝึกอบรม นอกจากฝึกภาคทฤษฎีแล้ว ยังมีการฝึกภาคปฎิบัติโดยกำหนดให้มีการศึกษาดูงานสถานที่ประกอบกิจการด้านโรงแรม ที่พัก และร้านอาหาร เพื่อให้เกิดแนวคิดการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจ ให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC

ผู้ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาของโครงการฯ
     กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
     มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดอุตรดิตถ์
     แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
     สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรตดิถ์
     และทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:24 น.
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานและปฏิบัติงานช่าง งปม.2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2014 เวลา 00:00 น.


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานและปฏิบัติงานช่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549)และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2557 ราคาชุดละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่งานบริหารทั่วไป ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ 0 5542 8301 ในวันเวลาราชการ 

ดาวน์โหลด ประกาศประกวดราคา และ เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2014 เวลา 21:40 น.
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับประชาคมอาเซียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2014 เวลา 15:55 น.

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ในกิจกรรมยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สาขา การพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ระหว่างวันที่ 19 - 28 มีนาคม 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2014 เวลา 16:15 น.
 
พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซีย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2014 เวลา 14:59 น.

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน สาขาพูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน  ระดับ 1 โดยมีผู้เข้าฝึกจำนวน 25 คน  ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ    ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพดีวิถีไทย วัดท้ายตลาด  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2014 เวลา 16:16 น.
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้ น.ศ.ชั้นปีสุดท้ายวิทยาลัยการอาชีพพิชัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:58 น.

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ดำเนินงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1 ให้แก่นักศึกษา ปวช. และ ปวส. ชั้นปีสุดท้าย จำนวน 113 คน ในระหว่างวันที่ 6-16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จ.อุตรดิตถ์

- สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(การประมวลผลคำ)  จำนวน 36 คน
- สาขา ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ1                   จำนวน 10 คน
- สาขา ช่างไฟ้ฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                        จำนวน 30 คน
- สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1                                  จำวนว 37 คน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15:09 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 34

นาฬิกา

แบบสำรวจ

ท่านต้องการฝึกอบรมหลักสูตรใดมากที่สุด?
 

ข่าวเด่นวันนี้

Norsorpor.com - ข่าวเด่นวันนี้
นสพ.คอม - หนังสือพิมพ์ดอทคอม
Norsorpor.com - ข่าวเด่นวันนี้

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday131
mod_vvisit_counterYesterday149
mod_vvisit_counterThis week933
mod_vvisit_counterLast week478
mod_vvisit_counterThis month1657
mod_vvisit_counterLast month2720
mod_vvisit_counterAll days506452

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 54.144.82.216
,
Today: พ.ย. 17, 2018
Visitors Counter

จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้งาน
feed-image Feed Entries

ข่าวล่าสุด

บทความน่าสนใจ

บทความย้อนหลัง


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates design celebrity list Valid XHTML and CSS.