logo

 

 วุฒิบัตรการฝึกอบรมภายใต้มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐnew

Certificate 61

QRcode Cert1 
   ดาวน์โหลดไฟล์download
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารกาประชุมซักซ้อมความเข้าใจการใช้ชุดการฝึกตามความสามารถ

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1,2และ3

Cover2

QRCode Guide61

QR Scan เพื่อ Save เอกสาร

 

 

 saveดาวน์โหลดเอกสาร pdf small

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสืออนุมัติการใช้หลักสูตรการฝึกสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และการใช้งานสื่อและชุดการฝึกตามความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

 

CBTindoorElectric

CBT5M QRcode

QR Scan เพื่อ Save เอกสาร

 

 

 saveดาวน์โหลดเอกสาร pdf small

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือการใช้งานสื่อและชุดการฝึกตามความสามารถ (Competency Based Learing Materials : CBLM)

สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

frontPage

Manual CBLMLink

QR Scan เพื่อ Save เอกสาร

 

 

 saveดาวน์โหลดเอกสาร pdf small

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สมุดบันทึกความก้าวหน้าผู้รับการฝึก (Trainee Record Book : TRB)
record keeping2558

QRcode TRB QR Scan เพื่อ Save เอกสาร

downloadDownload เอกสาร

 

ดาวน์โหลด เอกสารอื่นๆ

ManualSDQA2561x

qrcode.44449651
QR Scan เพื่อ Save เอกสาร

 

 

 saveดาวน์โหลดเอกสาร (.zip)zip-icon

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cert 
   หนังสือเวียนหลักเกณฑ์การออกวุฒิบัตร

saveดาวน์โหลดpdf button

 -------------------------------------------------------------------

  • แบบรายงานการใช้วุฒิบัตรฝึกอบรม
  • คำขอหนังสือรับรองผู้ผ่านการฝึก
  • หนังสือรับรองผู้ผ่านการฝึก

saveดาวน์โหลดไฟล์ zip-icon

--------------------------------------------------------------------

Fonts  สำหรับใช้กับวุฒิบัตร

 saveดาวน์โหลด Fontszip-icon

-------------------------------------------------------------------

Certificate Regulation

dsdsinature2559

indent1ลายมือชื่ออธิบดี(ภาษาไทย)

indent1ลายมือชื่ออธิบดี(ภาษาอังกฤษ)

---------------------------------------------------------------------------

newspaper_icon01 news_trainingsystem
สื่อมัลติมีเดีย ชุดฝึกช่างไฟฟ้าอาคาร ระดับ1 -2 -3
ครบทุกหลักสูตร
 
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1  โมดูล 1-7
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt1module1
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt1module2
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt1module3
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt1module4
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt1module5
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt1module6
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt1module7
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ2  โมดูล 8-18
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt2module8
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt2module9
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt2module10
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt2module11
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt2module12
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt2module13
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt2module14
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt2module15
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt2module16
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt2module17
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt2module18
 
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ3  โมดูล 19-26
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt3module19
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt3module20
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt3module21
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt3module22
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt3module23
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt3module24
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt3module25
http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/cbt3module26
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) พิมพ์ อีเมล
บทความทางวิชาการตามตัวชี้วัดรายบุคคล ปี53 รอบ2
เขียนโดย นายคมธัช รัตนคชและนายดนุพล คลอวุฒินันท์   
วันจันทร์ที่ 07 มิถุนายน 2010 เวลา 11:11 น.

ebooke-Book หรือ Electronic Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือดิจิทัล ก่อนหน้านี้คงจะรู้จักกันในฟอร์แมตของเอกสาร PDF (Portable Document Format) จากค่าย Adobe แต่ในปัจุบัน e-Book ทีมีรูปลักษณ์น่าสนใจคงไม่พ้น e-Book  ที่มีลักษณะการแสดงผลคล้ายหนังสือจริงจากค่าย e-Book System(http://www.flipalbum.com/) ที่เรียกว่า Flib Album ซึ่งสามารถ Download รุ่นทดลองใช้จากเว็บไซต์ http://flipalbum.com/fas/FlipAlbum นับเป็น Software สร้าง e-Book ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและน่าสนใจมาก (ไพฑูรย์  ศรีฟ้า , 2552)

 

   ความหมายของ e-Book

     e-Book คือ หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พกพาอื่นๆ ได้ สำหรับหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะมีความหมายรวมถึงเนื้อหาที่ถูกดัดแปลงอยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงผลออกมาได้โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็ให้มีลักษณะการนำเสนอที่สอดคล้องและคล้ายคลึงกับการอ่านหนังสือทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน แต่จะมีลักษณะพิเศษ คือ สะดวกและรวดเร็วในการค้นหา และผู้อ่านสามารถอ่านพร้อมๆ กัน ได้โดยที่ไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายส่งคืนห้องสมุด เช่นเดียวกับหนังสือในห้องสมุดทั่วๆ ไป

 

   ประโยชน์ของ e-Book

     สำหรับผู้อ่าน

       1. ขั้นตอนง่ายในการอ่าน และค้นหาหนังสือ

       2. ไม่เปลืองเนื้อที่ในการเก็บหนังสือ

       3. อ่านหนังสือได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

 

     สำหรับห้องสมุด

       1. สะดวกในการให้บริการหนังสือ

       2. ไม่ต้องใช้สถานที่มากในการจัดเก็บหนังสือ และไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

       3. ลดงานที่เกิดจากการซ่อม จัดเก็บ และการจัดเรียงหนังสือ

       4. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมาดูแลและซ่อมแซมหนังสือ

       5. มีรายงานแสดงการเข้ามาอ่านหนังสือ

 

     สำหรับสำนักพิมพ์และผู้เขียน

       1. ลดขั้นตอนในการจัดทำหนังสือ

       2. ลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการจัดพิมพ์หนังสือ

       3. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางอื่นๆ

       4. เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายหนังสือ

       5. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ตรงถึงผู้อ่าน

 

   โปรแกรมที่นิยมใช้สร้าง e-Book และ e-Magazine

     โปรแกรมที่นิยมใช้สร้าง e-book มีอยู่หลายโปรแกรม แต่ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่

       1. โปรแกร Flip Album

       2. โปรแกรม Desktop Author

       3. โปรแกรม Flash Album Deluxe

       

       ชุดโปรแกรมทั้ง 3 จะต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่าน e-Book ด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเปิดเอกสารได้

ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมดังต่อไปนี้

         1. โปรแกรม Flip Album โปรแกรมสำหรับอ่านคือ Flip Viewer

         2. โปรแกรม Desktop Authoor โปรแกรมสำหรับอ่านคือ DNL Reader

         3. โปรแกรม Flash Album Deluxe

      

       โปรแกรม Flash Album เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำสื่อ e-Book ที่สามารถใส่เนื้อหาและรูปแบบต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถตกแต่ง e-Book ให่สวยงามด้วยลูกเล่นต่างๆ ของโปรแกรมได้อีกด้วย

 

   การสร้าง e-Book ด้วย Flip Album

     e-Book หรือ Electronic Book ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนารูปลักษณ์และเอกลักษณ์ให้หน้าสนใจ อีกทั้ง          มีลักษณะคล้ายกับหนังสือจริงๆ โดยเราสามารถสร้าง e-Book ได้จากหลายโปรแกรม หนึ่งในนั้นคือโปรแกรม         

Flip Album (สามารถดาวน์โหลดรุ่นทดลองใช้จากเว็บไซต์ http:www.flipalbum.com/products/fat/) ซึ่งข้อมูลที่สามารถใส่ลงในโปรแกรม Flip Album ได้ มีทั้งเป็นข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือแม้กระทั่งไฟล์วีดีโอ และไฟล์เสียง ดังนั้น ควรจัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วจัดเก็บรวมกันไว้ใน Folder ที่ต้องการ สร้าง เพื่อความสะดวกในการจัดทำ e-Book

 

   การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรมการบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์

     เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับอ่านบนเว็บ ได้อย่างรวดเร็วด้วยโปรแกรมจัดการหนังสือผ่านเว็บไซต์ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-Magazine)โดยการนำเข้าไฟล์ในรูปแบบ Acrobat นำเข้าผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที เท่านี้ก็สามารถเผยแพร่ได้แล้ว

 

      จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การสร้างหนังสือหรือนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถอ่านได้บนเว็บไซต์ หรือในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับ e-Learning มีโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนหลายโปรแกรม แต่ที่ได้รับความนิยม คือ โปรแกรม Lecture Maker และ Flip Album ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนเว็บได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นรูปแบบมัลติมีเดีย ที่นำเสนอได้ทั้งภาพ เสียง และให้ผู้เรียนได้โตตอบ อีกทั้ง ยังมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานอีกด้วย และที่นิยมมากขณะนี้คือโปรแกรมบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บในรูปแบบ E-Magazine นั่นเอง รายละเอียดจะกล่าวในโอกาสต่อไป


   เอกสารและสิ่งอ้างอิง

      ไพฑูรย์  ศรีฟ้า.(2543).เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา.(อ้างถึงในบทความออนไลน์ของ กัญญาภัค  สุตันทวงษ์)สืบค้นเมื่อ 20 ส.ค. 2551 จาก http://www.csjoy.com/story/net/webp.htm.

      

       ไพฑูรย์  ศรีฟ้า.(2552).e-Book หนังสือพูดได้.(เอกสารประกอบการฝึกอบรม).กรุงเทพมหานคร:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.(อัดสำเนา)   

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 มิถุนายน 2010 เวลา 15:07 น.
 

วัน เวลา

ชุดฝึกสื่อมัลติมีเดีย

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

icon1
โมดูล1
icon1 โมดูล2
icon1 โมดูล3

callenda

สถิติของเว็บไซต์

forAdmin


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Template, budget hosting. Valid XHTML and CSS.