Radio&TV online

tvonline5

callenda

ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก : 217
Content : 119
เว็บลิงก์ : 39
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1167849

forAdmin

TheDiamon2559

editใบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน"เพชรน้ำหนึ่ง"ประจำปี2559 new

editผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน"เพชรน้ำหนึ่ง"ประจำปี2559 new

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ว่าที่ร้อยตรีประพันธ์  คชประดิษฐ์  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ

con tel เบอร์หน่วยงาน 02-245-4360

con mobileเบอร์โทร. 061-858-2727

TheBest25591

editหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานตามกิจกรรมการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙new

editแบบประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙new

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ว่าที่ร้อยตรีประพันธ์  คชประดิษฐ์  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ

con tel เบอร์หน่วยงาน 02-245-4360

con mobileเบอร์โทร. 061-858-2727

CBTCurr

ตารางแสดงหลักสูตรการฝึกตามความสามารถ(CBC) ประจำปีงบประมาณ 2558new

ลำดับ รหัส ชื่อหลักสูตร จำนวนโมดูล ระยะเวลาฝึก
1  0920162070201 การอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 19 30 ชั่วโมง
 2  0920162070301 การเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ1 9 30 ชั่วโมง
 3  0920162070801 การตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส 12 30 ชั่วโมง
 4 0920164210101 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ1 30 30 ชั่วโมง
5 0920164210103

การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ2

14 60 ชั่วโมง
 6 0920163100201 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ ระดับ1 14 6 ชั่วโมง
 7 0920163100301  การซ่อมบำรุงไฟฟ้าในรถยนต์ ระดับ1 13 6 ชั่วโมง
8 0920163100401 การซ่อมบำรุงเครื่องล่างและส่งกำลัง ระดับ1 22 10 ชั่วโมง

PPTIcon สื่อการฝึก สาขา การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (0920164210101) new

ลำดับ รหัสโมดูล โมดูล สื่อการฝึก ดาวน์โหลด
1  09221101 ความปลอดภัยในงานซ่อมคอมพิวเตอร์ PPTIcon download
 2  09221201 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ PPTIcon download
 3  09221202 การตรวจสอบสภาพและการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมคอมพิวเตอร์ PPTIcon download
 4 09221301 การติดตั้งหน่วยประมวลผลกลาง PPTIcon download
 5 09221302 การติดตั้งหน่วยความจำหลัก PPTIcon download
6 09221303

การติดตั้งภาคจ่ายไฟ

PPTIcon download
 7 09221304 การติดตั้งแผงวงจรหลักกับตัวถังเครื่อง PPTIcon download
 8  09221305 การต่อสาย Front Panel ของเครื่องคอมพิวเตอร์  PPTIcon  download
 9 09221306 การติดตั้งฮาร์ดดิสก์ ติดตั้งซีดีรอม ไดร์ฟ PPTIcon download
10 09221307 การติดตั้งแผงวงจรแสดงผล (VGA Card) PPTIcon download
 11 09221308 การติดตั้งแผงวงจรเครือข่ายไร้สาย(Wireless Card) PPTIcon download
 12 09221309 การติดตั้งแผงวงจรเสียง (Sound Card) PPTIcon download
13 09221310 การเดินสายสัญญาณ และสายกำลังไฟต่างๆ PPTIcon download
 14 09221311 การตั้งค่าไบออส (BIOS Setup) PPTIcon download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ tss.dsd.go.th

กรุณา Login

ชื่อผู้ใช้งาน: tss.teacher

รหัสผ่าน: tss.teacher

 

Augmented Reality : AR & Virsual Reality : VR

นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนในอนาคต

learnforknow

Ebook

Deleloping and Managing of Modern TVET Institutions : workshop2: Curriculum Design and Development in TVET  2-10 july 2012

เอกสาร คู่มือ เกี่ยวกับระบบการฝึกตามความสามารถ(CBT)

newspaper_icon01 news_trainingsystem
หลักสูตรการฝึกฐานสมรรถนะ(CBC) พิมพ์ อีเมล
หลักสูตรการฝึกฐานสมรรถนะ(CBC)
เขียนโดย คมธัช รัตนคช   
วันพุธที่ 27 มกราคม 2010 เวลา 12:49 น.

ความหมายของหลักสูตรการฝึกฐานสมรรถนะ : Competency-based Curriculumnew

 

trainingหลักสูตรการฝึกฐานสมรรถนะ คือ แบบแผนหรือกรอบสำหรับใช้ในการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์(Outcomes) เป็นสำคัญ และเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถให้กับผู้เข้ารับการฝึกให้แสดงบุคคลิก หรือพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึง ความรู้(Knowledge) ทักษะ(Skill) และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์เฉพาะ(Attibute) ที่จะสามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ให้ประสบผลสำเร็จตามมาตรฐานหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานในอาชีพต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  

ลักษณะเด่นของหลักสูตรการฝึกฐานสมรรถนะ

 1. ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สิ่งแรกที่ต้องมีก่อนคือ เอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะ(Competency Standard)

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ในการพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกมีสมรรถนะ อย่างมีขั้นตอน มีรูปแบบการฝึกและวิธีการประเมินสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพ

3. คุณลักษณะเฉพาะของหลักสูตรฐานสมรรถนะจะคำนึงที่ผลลัพธ์(outcomes) เป็นสำคัญ ซึ่งจะประกอบไปด้วยความต้องการที่แท้จริงของสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม

4. เมื่อใดที่มาตรฐานสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสหกรรมหรือสถานประกอบการ ผู้พัฒนาหลักสูตรจำเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสหกรรมและ มาตรฐานการปฏิบัติงานจะถูกกำหนดให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสหกรรมและความจำเป็นในอาชีพต่างๆ อีกครั้ง

 

(ที่มา: Technical Education and Skill Development authority,East Service Road,South Superhighway,Taguig City,Metro Manila)

 

โครงสร้างและองค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตรการฝึกฐานสมรรถนะ

 CBC

จากภาพแสดงให้เห็น กรอบความสัมพันธ์กันของภาคอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สิ่งที่สำคัญมากที่เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกฐานสมรรถนะ คือ มาตรฐานสมรรถนะ(Competency Standard) แต่สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรามีมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงาน(Skill Standard) ซึ่งสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมก็ได้เข้ามามีส่วนในการพัฒนามาตรฐานทักษะ ดังกล่าว ถึงแม้จะไม่ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ และภาคอุตสาหกรรมก็ไม่ได้เข้ามามีส่วนในการพัฒนาครบทุกที่ก็ตาม มาตรฐานที่ได้ก็มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ดีเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะและมาตรฐานอาชีพ ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานที่สูงกว่าและน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะเป็นความต้องการที่แท้จริงของเจ้าของอุตสาหกรรมหรือเจ้าของอาชีพนั้น นั่นเอง สำหรับมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นมาตรฐานหน่วยย่อย เล็กกว่ามาตรฐานสมรรถนะ หรือ มาตรฐานอาชีพ ด้วยซ้ำ ไป น่าจะเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานมากกว่า (Performance Standard) แต่ก็จะนำมาเป็นเกณฑ์การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ได้ แต่ต้องเพิ่มมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ความคาดหวังในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆด้วย และให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพเสียก่อน จึงจะนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่นี้ลองมาไล่ดู ที่ละบล๊อกๆ ว่าหมายถึงอะไรบ้าง เริ่มจาก

- Qualification Framework  หมายถึง กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึงในบ้านเรากำลังดำเนินการพัฒนาขึ้นโดยสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชื่อว่า General Vocational Education Qualification System:GVQ) มี 7 ระดับ  ซึ่งผลลัพธ์จากขั้นตอนนี้คือ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ครอบคลุมทุกสาชาอาชีพนั้นเอง ผู้พัฒนา คือ เจ้าของอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพนั้น หรือ ภาคอุตสาหกรรม

 

- Competency Standard หมายถึง มาตรฐานอาชีพ หรือ มาตรฐานสมรรถนะ ซึ่งหมายถึงข้อกำหนด หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานทั้งที่เป็นการปฏิบัติ(processing) และเป็นผลของงาน (outcomes) มาตรฐานสมรรถนะนั้นจะคล้ายๆ กับมาตรฐานการปฏิบัติงาน(Performance Standard) หรือมาตรฐานการทำงาน (Standard of Work) ส่วนมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงาน(Skill Standard) ก็พอจะเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงานก็ได้  ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้คือ มาตรฐานสมรรถนะ หรือ มาตรฐานอาชีพ ที่เป็นไปตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือ เจ้าของอาชีพ  ผู้พัฒนา คือ เจ้าของอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพนั้น หรือ ภาคอุตสาหกรรม

 

หลังจากได้ มาตรฐานสมรรถนะ หรือ มาตรฐานอาชีพ ต่างๆ มาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การแปลงมาตรฐานสมรรถนะดังกล่าวมาเป็น หน่วยสมรรถนะ( Unit of Competence) และทำเป็นหน่วยการฝึก(Module of Training)เพื่อนำมาเป็นกรอบและเกณฑ์ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะต่อไป อันประกอบไปด้วย

 

- Training Material/Courseware Development หมายถึง ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร สื่อการฝึกและพัฒนาอุปกรณ์ในการฝึกอบรม หรือปัจัจัยนำเข้า(input)ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมนั่นเอง  ผู้พัฒนา เช่น หน่วยงานที่ทำการฝึกอบรมต่างๆ

 

- Training Delivery หมายถึง การให้การฝึกอบรม โดยมี รูปแบบการฝึก ซึ่งก็คือ รูปแบบ CBT ระเบียบวิธีและเทคนิคการฝึก (Methodology and Technique) ผู้พัฒนา คือ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมทักษะ

 

- Assessment System หมายถึง ระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานและการฝึกทักษะฝีมือ ตามมาตรฐานสมรรถนะ หรือ ตามมาตฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) โดยมีเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะที่ทางภาคอุตสาหกรรม หรือ เจ้าของอาชีพ ได้กำหนดขึ้น ก่อนหน้านี้ นั่นเอง ซึ่งในระบบการฝึกรูปแบบฐานสมรรถนะ(CBT) จะทำการทดสอบด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ทักษะ และทัศนะคติ ด้วยเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่มาตรฐานสมรรถนะกำหนด (Performance Criteria) และมีแนวทางการประเมิน(Assessment Guide)วิธีการประเมิน(Assessment Method) และขอบเขตหรือข้อกำหนด(Range Statement)รวมถึงหลักฐานการประเมินที่ต้องการ(Evidence Requirement)ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และในการประเมินการฝึกในระบบการฝึกรูปแบบ CBT จะให้ผลการเรียน หรือการฝึก รายงานในรูปแบบการแสดงสมรรถนะในแต่ละหน่วยการเรียน หรือหน่วยการฝึก หรือ เป็น Task หรือ งาน ดังนั้น จึงแสดงผลออกมา เป็น Student Performance Agreement หรือ Competency Passport นั่นเอง

 

 - Standard Certification/Equivalency หมายถึง การให้ใบรับรองสมรรถนะ ซึ่งในรูปแบบการฝึกฐานสมรรถนะ จะออกใบนี้รับรองหลังจากผ่านการประเมินมาตรฐานสมรรถนะแล้ว

 

สำหรับในบทความนี้ อธิบายเฉพาะกรอบการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเท่านั้น ในส่วนองค์ประกอบของการฝึกอบรมในรูปแบบ CBT จะกล่าวถึงในโอกาสต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 08:00 น.
 

ระบบบริการชุดการฝึก

 

เรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บ

englishspeak1

วัน เวลา

ActivityGallery55 56

newtopic01
QA
icon1 กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อเข้าเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
 http://home.dsd.go.th/qasd