สาขาอาชีพ

วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา

รายชื่อผู้ทดสอบ

มาตรฐานฯ

คุณสมบัติฯ

วิธีทดสอบฯ

วิธีทดสอบฯ

วิธีทดสอบฯ

ผู้ทดสอบฯ

ผู้ทดสอบฯ

ผู้ทดสอบฯ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ช่าง

หินขัด

15 มิ.ย. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

#

#

#

#

#

ช่าง

ฉาบยิบซัม

4 มิ.ย. 52

4 มิ.ย. 52

4 มิ.ย. 52

#

#

#

#

#

ช่าง

ติดตั้งยิบซัม

4 มิ.ย. 52

4 มิ.ย. 52

4 มิ.ย. 52

#

#

#

#

#

ช่าง

มุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

21-มี.ค.-57

21-มี.ค.-57

#

#

#

ช่าง

ก่ออิฐ

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

#

#

#

ช่าง

ฉาบปูน

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

#

#

#

ช่าง

อะลูมิเนียมก่อสร้าง

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

#

#

#

ช่าง

ไม้ก่อสร้าง

26 ส.ค. 54

26 ส.ค. 54

26 ส.ค. 54

26 ส.ค. 54

26 ส.ค. 54

#

#

#

ช่าง

เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

29 พ.ย. 55

29 พ.ย. 55

29 พ.ย. 55

#

#

#

#

#

ช่าง

สีตกแต่ง

8 ก.พ. 56

8 ก.พ. 56

8 ก.พ. 56

8 ก.พ. 56

8 ก.พ. 56

#

#

#

ช่าง

เชื่อมแม๊ก

9 พ.ย. 49

20 พ.ย. 52

19 ต.ต. 50

19 ต.ต. 50

19 ต.ต. 50

#

#

#

ช่าง

เชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง

9 พ.ย. 49

20 พ.ย. 52

19 ต.ต. 50

ไม่มี

ไม่มี

#

#

#

ช่าง

ทำแม่พิมพ์พลาสติก

9 พ.ย. 49

20 พ.ย. 52

19 ต.ต. 50

23 ธ.ค. 52

#

#

#

#

ช่าง

ทำแม่พิมพ์ปั้มโลหะ

23 ม.ค. 51

#

#

#

#

#

#

#

ช่าง

ทำแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

16-ก.ค.-57

16-ก.ค.-57

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

#

#

#

#

ช่าง

ประกอบท่อ

23 ม.ค. 51

23 ธ.ค. 52

23 ธ.ค. 52

23 ธ.ค. 52

#

#

#

#

ช่าง

หล่อโลหะ (ช่างหล่อหลอมโลหะ)

20 พ.ย. 52

20 พ.ย. 52

27 ก.ค. 54

#

#

#

#

#

ช่าง

หล่อโลหะ (ช่างทำแบบหล่อทราย)

20 พ.ย. 52

20 พ.ย. 52

23 ก.พ. 55

#

#

#

#

#

ช่าง

หล่อโลหะ (ช่างทำแบบหล่อถาวร)

20 พ.ย. 52

20 พ.ย. 52

23 ก.พ. 55

#

#

#

#

#

ช่าง

หล่อโลหะ (ช่างทำแบบหล่อชนิดพิเศษ)

20 พ.ย. 52

20 พ.ย. 52

#

#

#

#

#

#

ช่าง

หล่อโลหะ (ช่างทำแบบหล่อขี้ผึ้ง)

20 พ.ย. 52

20 พ.ย. 52

#

#

#

#

#

#

ช่าง

ซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

20 พ.ย. 52

20 พ.ย. 52

#

#

#

#

#

#

ช่าง

ระบบส่งถ่ายกำลัง

20 พ.ย. 52

20 พ.ย. 52

20 พ.ย. 52

#

#

#

#

#

ช่าง

ระบบปั้มและวาล์ว

20 พ.ย. 52

20 พ.ย. 52

20 พ.ย. 52

#

#

#

#

#

ช่าง

เชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้า

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

23 ก.พ. 55

#

#

#

#

#

ช่าง

เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

#

#

#

ช่าง

เชื่อมทิก

23 ก.พ. 55

23 ก.พ. 55

23 ก.พ. 55

23 ก.พ. 55

23 ก.พ. 55

#

#

#

ช่าง

กลึง

3 ต.ค. 55

3 ต.ค. 55

3 ต.ค. 55

3 ต.ค. 55

3 ต.ค. 55

#

#

#

ช่าง

ตรวจสอบเครื่องมือกล

3 ต.ค. 55

3 ต.ค. 55

ไม่มี

3 ต.ค. 55

#

#

#

#

ช่าง

ควบคุมเครื่องกลึง CNC

29 พ.ย. 55

29 พ.ย. 55

29 พ.ย. 55

29 พ.ย. 55

29 พ.ย. 55

#

#

#

ช่าง

ควบคุมเครื่อง Wire Cut

29 พ.ย. 55

29 พ.ย. 55

29 พ.ย. 55

#

#

#

#

#

ช่าง

เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

21-มี.ค.-57

21-มี.ค.-57

#

#

#

#

#

#

ช่าง

เชื่อมฟลักซ์คอร์

21-มี.ค.-57

21-มี.ค.-57

#

#

#

#

#

#

ช่าง

เชื่อมแก๊ส

21-มี.ค.-57

21-มี.ค.-57

#

#

#

#

#

#

ช่าง

ตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส

21-มี.ค.-57

21-มี.ค.-57

#

ไม่มี

ไม่มี

#

#

#

ผู้

ควบคุมปั้นจั่นชนิดหอสูง

23 ม.ค. 51

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

ไม่มี

ไม่มี

#

#

#

ช่าง

ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

4 มิ.ย. 52

4 มิ.ย. 52

4 มิ.ย. 52

4 มิ.ย. 52

#

#

#

#

ช่าง

ซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร

8 ม.ค. 53

8 ม.ค. 53

8 ม.ค. 53

4 พ.ย. 54

4 พ.ย. 54

#

#

#

พนักงาน

ควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง

8 ม.ค. 53

8 ม.ค. 53

8 ม.ค. 53

ไม่มี

ไม่มี

#

#

#

พนักงาน

ควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า

8 ม.ค. 53

8 ม.ค. 53

8 ม.ค. 53

ไม่มี

ไม่มี

#

#

#

พนักงาน

ขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว (รถทัวร์)

8 ม.ค. 53

8 ม.ค. 53

8 ม.ค. 53

#

ไม่มี

#

#

#

ช่าง

เครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

#

#

#

#

#

ช่าง

ติดตั้งศูนย์และถ่วงล้อรถยนต์

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

ไม่มี

ไม่มี

#

#

#

ช่าง

บำรุงรักษารถยนต์

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

ไม่มี

#

#

#

ช่าง

เคาะตัวถังรถยนต์

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

26 ส.ค. 54

26 ส.ค. 54

#

#

#

ช่าง

ซ่อมรถยนต์

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

4 พ.ย. 54

4 พ.ย. 54

#

#

#

ช่าง

สีรถยนต์

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

#

#

#

ช่าง

ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม

15 มิ.ย. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

19 ต.ต. 50

#

#

#

#

ช่าง

เครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ *ปรับปรุงเป็น409*

9 พ.ย. 49

 

 

 

 

#

#

#

ช่าง

ไฟฟ้าภายนอกอาคาร

9 พ.ย. 49

20 พ.ย. 52

19 ต.ต. 50

23 ธ.ค. 52

#

#

#

#

ช่าง

เทคนิคเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องสะอาด

23 ม.ค. 51

23 ธ.ค. 52

23 ธ.ค. 52

#

#

#

#

#

นัก

ออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม *ปรับปรุงเป็น 414*

4 มิ.ย. 52

4 มิ.ย. 52

 

 

 

#

#

#

ผู้

ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

10 ส.ค. 52

10 ส.ค. 52

#

#

ไม่มี

#

#

#

นัก

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี)

10 ส.ค. 52

10 ส.ค. 52

#

#

ไม่มี

#

#

#

ช่าง

ไฟฟ้าภายในอาคาร

23 ธ.ค. 52

23 ธ.ค. 52

23 ธ.ค. 52

27 ก.ค. 54

4 พ.ย. 54

#

#

#

ช่าง

เครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์

23 ธ.ค. 52

23 ธ.ค. 52

23 ธ.ค. 52

#

#

#

#

#

ช่าง

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม

23 ธ.ค. 52

23 ธ.ค. 52

23 ธ.ค. 52

4 พ.ย. 54

23 ก.พ. 55

#

#

#

ช่าง

ซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

17 ม.ค. 55

23 ก.พ. 55

#

#

#

ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

ไม่มี

#

#

#

ช่าง

เครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

23 ก.พ. 55

#

#

#

นัก

ออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม

5 ก.ย. 55

5 ก.ย. 55

5 ก.ย. 55

#

#

#

#

#

ช่าง

โทรคมนาคม (เครือข่ายมีสาย)

5 ก.ย. 55

5 ก.ย. 55

5 ก.ย. 55

#

#

#

#

#

ช่าง

โทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)

1 เม.ย. 56

1 เม.ย. 56

1 เม.ย. 56

#

ไม่มี

#

#

#

พนักงาน

การใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)

21-เม.ย.-57

21-เม.ย.-57

21-เม.ย.-57

ไม่มี

ไม่มี

#

#

#

พนักงาน

การใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน)

21-เม.ย.-57

21-เม.ย.-57

21-เม.ย.-57

ไม่มี

ไม่มี

#

#

#

พนักงาน

การใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)

21-เม.ย.-57

21-เม.ย.-57

21-เม.ย.-57

ไม่มี

ไม่มี

#

#

#

ช่าง

สีเครื่องเรือน

15 มิ.ย. 49

3 ส.ค. 49

3 ส.ค. 49

3 ต.ค. 55

#

#

#

#

พนักงาน

ควบคุมเครื่องถักผ้าแนวเส้นยืน

2 มี.ค. 50

#

#

ไม่มี

ไม่มี

#

#

#

ช่าง

เครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)

2 มี.ค. 50

23 ก.พ. 55

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

#

#

#

ช่าง

เครื่องประดับ (รูปพรรณ)

2 มี.ค. 50

5 ก.ย. 55

5 ก.ย. 55

5 ก.ย. 55

5 ก.ย. 55

#

#

#

ช่าง

ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

2 มี.ค. 50

#

#

#

#

#

#

#

ช่าง

จัดดอกไม้

2 มี.ค. 50

8 ม.ค. 53

8 ม.ค. 53

8 ม.ค. 53

#

#

#

#

ช่าง

เจียระไนพลอย

2 มี.ค. 50

#

#

#

#

#

#

#

ช่าง

เทคโนโลยีจักรอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ช่วยเย็บ

8 ม.ค. 53

8 ม.ค. 53

8 ม.ค. 53

8 ม.ค. 53

#

#

#

#

ช่าง

เทคโนโลยีอุปกรณ์ช่วยเย็บอุตสาหกรรม

8 ม.ค. 53

8 ม.ค. 53

8 ม.ค. 53

ไม่มี

ไม่มี

#

#

#

ช่าง

เครื่องเรือนไม้

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ก.พ. 55

#

#

#

ช่าง

เย็บ

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

26 ส.ค. 54

#

#

#

ช่าง

กระเป๋า

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

#

#

#

#

#

ช่าง

ทำแบบตัดอุตสาหกรรม (สตรี, บุรุษ, เด็ก)

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

#

#

#

#

#

ช่าง

บุครุภัณฑ์

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 54

17 ม.ค. 55

17 ม.ค. 55

#

#

#

การ

แพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย *ปรับปรุงเป็น614*

9 พ.ย. 49

 

 

 

 

#

#

#

นัก

ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด)

19 มี.ค. 52

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

ไม่มี

#

#

#

นัก

ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด)

19 มี.ค. 52

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

ไม่มี

#

#

#

นัก

ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (วารีบำบัด)

19 มี.ค. 52

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

ไม่มี

#

#

#

นัก

ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด)

19 มี.ค. 52

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

ไม่มี

#

#

#

นัก

ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสปา (หัตบำบัด)

19 มี.ค. 52

23 ส.ค. 53

#

#

ไม่มี

#

#

#

นัก

ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสปา (โภชนบำบัด)

19 มี.ค. 52

23 ส.ค. 53

#

#

ไม่มี

#

#

#

นัก

ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสปา (วารีบำบัด)

19 มี.ค. 52

23 ส.ค. 53

#

#

ไม่มี

#

#

#

นัก

ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสปา (สุคนธบำบัด)

19 มี.ค. 52

23 ส.ค. 53

#

#

ไม่มี

#

#

#

นัก

ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตบำบัด)

19 มี.ค. 52

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

ไม่มี

#

#

#

นัก

ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (โภชนบำบัด)

19 มี.ค. 52

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

ไม่มี

#

#

#

นัก

ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (วารีบำบัด)

19 มี.ค. 52

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

ไม่มี

#

#

#

นัก

ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (สุคนธบำบัด)

19 มี.ค. 52

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

ไม่มี

#

#

#

พนักงาน

นวดไทย

20 พ.ย. 52

20 พ.ย. 52

13 ธ.ค. 53

27 ก.ค. 54

23 ก.พ. 55

#

#

#

พนักงาน

ผสมเครื่องดื่ม

8 ม.ค. 53

8 ม.ค. 53

8 ม.ค. 53

4 พ.ย. 54

#

#

#

#

การ

ดูแลผู้สูงอายุ

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

ไม่มี

ไม่มี

#

#

#

การ

เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

ไม่มี

ไม่มี

#

#

#

ผู้

ช่วยงานแม่บ้าน

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

ไม่มี

ไม่มี

#

#

#

ผู้

ประกอบขนมปัง

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

3 ต.ค. 55

ไม่มี

#

#

#

ผู้

ประกอบขนมอบ

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

ไม่มี

#

#

#

ผู้

ประกอบอาหารไทย

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

ไม่มี

#

#

#

พนักงาน

ต้อนรับส่วนหน้า

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

23 ส.ค. 53

#

ไม่มี

#

#

#

 

หมายเหตุ: # หมายถึง อยู่ระหว่างการดำเนินการ หรือรวบรวมข้อมูล