ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ แห่งชาติ 25 - อัพเดท 28 ก.พ. 57

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ (Test Project)  ที่จะใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25

(WorldSkills Thailand 2014) ทุกสาขา

- อัพเดท 28 ก.พ. 57 สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี
- อัพเดท 28 ก.พ. 57 สาขาประกอบอาหาร - เพิ่มใบให้คะแนน
- อัพเดท 28 ก.พ. 57 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ - เพิ่มเติมแนวโมดูล 2
- อัพเดท 26 ก.พ. 57 สาขาเมคคาทรอนิกส์ - เพิ่มเติมรายการเครื่องมือที่ผู้แข่งขันต้องเตรียมมา
- อัพเดท 25 ก.พ. 57 สาขาปูกระเบื้อง
- อัพเดท 25 ก.พ. 57 สาขาก่ออิฐ
- อัพเดท 25 ก.พ. 57 สาขาไม้เครื่องเรือน
- อัพเดท 25 ก.พ. 57 สาขาต่อประกอบมุมไม้
- อัพเดท 24 ก.พ. 57 สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม (แก้ไข)
- อัพเดท 24 ก.พ. 57 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มแนวข้อสอบโมดูล 3
- อัพเดท 24 ก.พ. 57 สาขาเว็บดีไซน์
- อัพเดท 24 ก.พ. 57 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- อัพเดท 24 ก.พ. 57 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่ม datasheet โมดูล 1 และ 3 (ดาวน์โหลดแยก)

อ่านเพิ่มเติม: ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ แห่งชาติ 25 - อัพเดท 28 ก.พ. 57

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557

สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557

ในระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2557 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

การรายงานผลการดำเนินงานในระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

การรายงานผลการดำเนินงานในระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

(http://datacenter.go.th)

รายละเอียด

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2557

ณ โรงแรมเอเวอร์กรีน ฮิลส์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท กาญจนบุรี

ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

   ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗     ณ โรงแรมเอเวอร์กรีน ฮิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ดาวน์โหลดกำหนดการและแบบตอบรับ

 

Additional information