ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ แห่งชาติ 25 สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 (WorldSkills Thailand 2014)

สาขาประกอบเทคโนโลยีงานเชื่อม

(อัพเดท วันที่ 3 ก.พ. 57) ได้ตามลิงค์

http://home.dsd.go.th/standard/TPWSCT2014/TP_WSCT2014_0510_Welding_20140203.zip

Additional information