ประกาศเรื่อง โลโก้ คำขวัญ ธีมสีงาน WorldSkills Thailand 2014

 

 U

ประกาศ 

เรื่อง โลโก้ คำขวัญ ธีมสีงาน WorldSkills Thailand 2014

 

 

 

1 โลโก้ประจำการแข่งขัน 

2. คำขวัญประจำการแข่งขัน

“Standard for better life”

3.ธีมสีของงาน

 

สีชมพู

Additional information