กำหนดการแข่งขันฯ แห่งชาติ ครั้งที่ 25

  • พิมพ์

กำหนดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 (WorldSkills Thailand 2014)

ดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ หรือรายละเอียดด้านล่าง

1. การแข่งขันทั่วไปแข่งขัน ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

2. การแข่งขันสาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) และสาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2557 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ

3. การแข่งขันสาขาประกอบอาหาร (นานาชาติ) ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

 

๑. สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง)และสาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด)แข่งขัน

ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาค ๑ สมุทรปราการ

๒. สาขาประกอบอาหาร แข่งขันระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

กรุงเทพมหานคร

 

 

 

ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

กำหนดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕

(WorldSkills Thailand 2014)

ระหว่างวันที่ ๔ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๗

ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

วันที่

รายละเอียด

๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๗

๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. - จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน

                          - คณะทำงานเทคนิคฯ ตรวจสอบและ            

                            เตรียมความพร้อมของสถานที่แข่งขันแต่ละสาขา

๖ มีนาคม ๒๕๕๗

๐๘.๐๐๑๒.๐๐ น.  - ผู้แข่งขันรายงานตัวและทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือ

                             และอุปกรณ์

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  - พิธีเปิดการแข่งขัน

๗ มีนาคม ๒๕๕๗

๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  - ผู้แข่งขันรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน

 

๘ มีนาคม ๒๕๕๗

๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  - ผู้แข่งขันรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน (ต่อ)

๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.  - อนุกรรมการเทคนิคฯ ตรวจให้คะแนนและส่งผลคะแนน

                              รวมให้กองอำนวยการแข่งขันฯ

 

๙ มีนาคม ๒๕๕๗

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  - พิธีปิดการแข่งขัน

 

 

หมายเหตุ        ๑. สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง)และสาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด)แข่งขัน

ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาค ๑ สมุทรปราการ

๒. สาขาประกอบอาหาร แข่งขันระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

กรุงเทพมหานคร


 

กำหนดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕

สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) และ สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) 

ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๗

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ สมุทรปราการ

 

วันที่

รายละเอียด

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐น.  - ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวและทำความคุ้นเคย

                                กับเครื่องมือและอุปกรณ์

๔ มีนาคม ๒๕๕๗

๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐น.  - ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน

๕ มีนาคม ๒๕๕๗

๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐น.  - อนุกรรมการเทคนิคฯ ตรวจให้คะแนนและ

                                ส่งผลคะแนนให้กองอำนวยการแข่งขันฯ

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 


 

กำหนดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕

สาขาประกอบอาหาร

ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

วันที่

รายละเอียด

๔ มีนาคม ๒๕๕๗

๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐น.  - ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวและทำความคุ้นเคย

                                กับเครื่องมือและอุปกรณ์

๖ มีนาคม ๒๕๕๗

๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐น.  - ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวและดำเนินการแข่งขัน

                              - อนุกรรมการเทคนิคฯ ตรวจให้คะแนนและ

                                ส่งผลคะแนนให้กองอำนวยการแข่งขันฯ

 

หมายเหตุ        - สาขานอกเหนือจากกำหนดการ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๖ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๗

 

                     ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี                        อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี