การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2557

ณ โรงแรมเอเวอร์กรีน ฮิลส์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท กาญจนบุรี

Additional information