การรายงานผลการดำเนินงานในระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  • พิมพ์

การรายงานผลการดำเนินงานในระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

(http://datacenter.go.th)

รายละเอียด