ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

  • พิมพ์

   ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗     ณ โรงแรมเอเวอร์กรีน ฮิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ดาวน์โหลดกำหนดการและแบบตอบรับ