ประเมินผลการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะเพื่อการแข่งขันฝีมือแรงานอาเซียน ครั้งที่ 10 สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ประเมินผลการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะเพื่อการแข่งขันฝีมือแรงานอาเซียน ครั้งที่ 10

สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2557

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

Additional information