ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผน/ผลปฏิบัติการ
 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
 ผลการดำเนินงานประจำปี 2557
     ประจำเดือน ตุลาคม 2556
     ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
     ประจำเดือน ธันวาคม 2556
     ประจำเดือน มกราคม 2557
     ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
     ประจำเดือน มีนาคม 2557
     ประจำเดือน เมษายน 2557
     ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
     ประจำเดือน มิถุนายน 2557
     ประจำเดือน กรกฏาคม 2557
     ประจำเดือน สิงหาคม 2557
     ประจำเดือน กันยายน 2557

ค้นหาจาก google

  

ชื่อ : นางสาวรัฐธิญามาศ เบ็ญมาศ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : สนับสนุน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864

ชื่อ : นางสาวณภัค จักรางกูรวโรดม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่าย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864

ชื่อ : นางประไพจิตร แหวนวงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864

ชื่อ : นางสาวบุศรินทร์ อัครบุตร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : งานการเงินและบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864

ชื่อ : นางวิภารัตน์ เทียมสิงห์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : งานการเงินและบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864

ชื่อ : นายวุธฒิพงษ์ ใยทอน
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน้าที่หลัก : พัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864

ชื่อ : นายวิมาน ปราบวงษา
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : กองทุน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864

ชื่อ : นายวิวัฒน์ กระสวยทอง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1
หน้าที่หลัก : ขับรถยนต์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864

ชื่อ : นายพนา ไชยพฤกษ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1
หน้าที่หลัก : ขับรถยนต์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864

ชื่อ : นางสาวพิสมัย ศรไชย
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่าย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864

ชื่อ : นางสุพิน ศรีเลิศ
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3
หน้าที่หลัก : งานฝึกอบรม/ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อีเมล์ : modmeerit@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864

ชื่อ : นายวิทยา คำศรีสุข
ตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
หน้าที่หลัก : งานฝึกอบรม/ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864

ชื่อ : นายชำนาญ บุตรกูล
ตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
หน้าที่หลัก : งานฝึกอบรม/วุฒิบัตร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864

ชื่อ : นายอาคม ศรีบาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน้าที่หลัก : งานฝึกอบรม/เว็ปไซต์
อีเมล์ : gom2523@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864

ชื่อ : นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิลัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่าย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864

ชื่อ : นายสมชาย คำแพง
ตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาทักษะฝีมือ(เตรียมเข้าทำงาน)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864

ชื่อ : นายธเนศวร์ แป้นเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาทักษะฝีมือ(เตรียมเข้าทำงาน)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864

ชื่อ : นายสมาน แหวนวงษ์
ตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมสนับสนุน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ ปี 2545
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864

ชื่อ : นายกิติศักดิ์ บุญพุทธ
ตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
หน้าที่หลัก : งานยกระดับศักยภาพแรงงาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864

ชื่อ : นายมานะพร ดนุสนาม
ตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2
หน้าที่หลัก : งานยกระดับผลิตภาพแรงงาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045-615864
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
6 : งานสนับสนุนอำนวยการ
7 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บท)
8 : ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (สส)
9 : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน (พศ)
10 : ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน (สม)