แบบแสดงการส่งเงินสมทบ (สท 2)

PDFPrint

Article Index
แบบแสดงการส่งเงินสมทบ (สท 2)
Page 2
All Pages

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบขึ้นทะเบียนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.1 และ สท.4)
แบบขึ้นทะเบียน (สท.1)
แบบแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้าง (สท.4)  (ใช้แนบประกอบแบบขึ้นทะเบียน (สท.1)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) (ใช้แบบเดียวกันได้กับทุกปี)
แบบแสดงการส่งเงินสมทบ (สท.2) 
แบบแสดงการส่งเงินสมทบ (สท.2)
คำแนะในการกรอกแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2556  Download

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ (สท.8)
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ (สท.8)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การป้องกันและปราบปรามฯ

Joomla 1.5