Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     Search
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร..
 
ประวัติสำนักงานฯ
(09/02/2558) ประกาศศูนย์ศึกษาพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
[22/02/2558]
ในวันที่ 21 -22 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษา ระดับ ปวช. 3 และระดับ ปวส. 2
ของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  จำนวน 31  คน

   
[12/02/2558]
นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือ แรงงาน เข้าร่วมประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2558
ณ ห้องสิรินธารา 1 โรงแรมเดอะวัน  อำเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

   

  [03/02/2558]
    ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดสกลนคร โดยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2558 ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร

   
 [20/01/2558]
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนครได้จัดอบรม "หลักสูตรภาษาเกาหลี"
เมื่อวันที่ 16 - 20 มกราคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
   
  [14/11/2557]  
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
     ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
“พระบิดาแห่งฝนหลวง” วันบิดาแห่งฝนหลวง (14 พฤศจิกายน)
นำโดยนางกรรธิมา  ถานทองดี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
และ นางอัจฉราพร  แก้วศรีไตรย์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในการวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีฯ
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจ
ังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 
 
ข่าวประกาศเรื่องการฝึกอบรมประจำเดือนนี้
 
 
 
     
 
พร
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษา  พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ใบสมัครการเข้ารับการฝึกอบรม
ความปลอดภัย ทำความสะอาดฯ พระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน
  พรบ.ส่วเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน แบบสท.1 / แบบสท.2 / แบบสท 2-1
ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน    ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557  หนังสือมอบอำนาจ / แบบขึ้นทะเบียนกองทุน
จังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาด   แบบแสดงส่งเงินสบทบ / แบบสท8
พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
 
 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค6
 ศพจ.กาฬสินธุ์
 ศพจ.บึงกาฬ
 ศพจ.หนองคาย
 ศพจ.หนองบัวลำภู
 ศพจ.อุดรธานี
 ศพจ.เลย
ศพจ.มหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกร
 ข่าวภูมิภาคออนไลน์
 บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ฟรี Counter 
Webmaster :: นายวินัย นักผูก   ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน   นางกรรธิมา ถานทองดี  ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ Tel.042-747198 ต่อ 25