Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

20/01/2558 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
# เมื่อวันที่ 16 - 20 มกราคม 2558 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร ได้จัดอบรมหลักสูตร ภาษาเกาหลี จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับแรงงานที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ
จำนวนผู้เข้ารับฝึกอบรมมี 23 ราย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ไปพัฒนากับอาชีพของตนเองได้เป็นอย่างดียิ่ง