Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

03/02/2558 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
# ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร โดยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร