Get Adobe Flash player

ลงชื่อเข้าใช้

ผู้ใช้งานในระบบ

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้
mod_vvisit_counterเดือนนี้
mod_vvisit_counterทั้งหมด1

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ChangeLanguage

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด  224 ม.15 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  45000 โทร.043-52500-8

new  ประกาศผลสอบเข้าฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานประจำปีงบประมาณ 2558

new  ประกาศสอบราคาจ้างทาสีภายนอกภายใน อาคารทำการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  ประจำปีงบประมาณ 2558

 ประกาศรับสมัครหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2558

 

 

ข้อมูลโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก    

 ข้อมูลผู้ผ่านการอบรมครัวไทยสู่ครัวโลก 

 หลักสูตร การประกอบอาหารไทย 

 

po2

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรม ออกให้บริการร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘   เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ –  ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำผู้รับการฝึกสาขา ช่างเสริมสวย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

standardday2

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งภาครัฐ/เอกชน เพื่อร่วมวางแผนและบูรณาการจัดงาน มหกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 635 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรธาดา จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจัดมหกรรมทดสอบ ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558

 

 

18260

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมนิสัยอุตสาหกรรม /กีฬาและสันทนาการ ให้แก่ผู้รับการฝึกหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 1/2558 จำนวน 9 สาขาช่าง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 106 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 17 -18 พย 2557โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมอบท่านปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายไกรสร กองฉลาด ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยนายสมชาติสุภารี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ch13

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายสมชาติ  สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ช่างเย็บ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2557  และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2557ณ บริษัทชิคโมเดลลิ่ง จำกัด ต.กลาง อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  มีนายวิทูรฑ์  แสงวุธ เป็นวิทยากร นายบัณฑิต  ธนะสีลังกูร เป็นผู้ประสานการฝึกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายสมชาติ  สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ช่างเย็บ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2557  และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2557 ณ บริษัทชิคโมเดลลิ่ง จำกัด ต.กลาง อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  มีนายวิทูรย์  แสงวุธ เป็นวิทยากร นายบัณฑิต  ธนะสีลังกูร เป็นผู้ประสานการฝึก

 

 

kj

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  เวลา 11.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดงาน " วันลงแขกข้าวปรองดอง   ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง  "   ณ บ้านหนองยาง ยางคำ ม.5,6 ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้ประชาชนเกิดความสำนึกและหวงแหนวิถีชีวิตในการทำนาแบบพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน   โดยนายสมชาติ  สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมด้วย

 

ss6_1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  เวลา 13.30 น ดร สมศักดิ์  จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีเปิดอบรม

ความรู้ด้านอาชีพและเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด

 

s511

วันที่ 5 พ.ย.57 เวลา 10.00 น.ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวทางการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานสู่ความสำเร็จของสถานประกอบการ ณ ห้องพลาญชัย  โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ จ.ร้อยเอ็ด จัดโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  กว่า 100 คน ทั้งนี้ เพื่อให้สถานประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้หรือนำไปพัฒนาธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการบูรณาการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับแรงงานในสถานประกอบการ โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ร้อยเอ็ด กล่าวกับผู้ร่วมสัมมนา โดย เน้นว่าการเป็นผู้ประกอบการที่จะสบผลสำเร็จ ผู้ประกอบการต้องสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการทุกระดับ คือ เสน่ห์ของการบริการ สร้างแบรนด์การค้ายุคใหม่ ตลอดจนศึกษาเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า บางครั้งต้องมีการวิจัย และนำผลการวิจัยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อความยั่งยืนของกิจการ

 

conferance

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพประจำจังหวัด(กพร ปจ )ครั้งที่ 1/2558 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

 

bigclean

วันที 4 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข ( Big Cleaning Day ) ซึ่งมี นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ศูนย์และผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานจำนวน 140 คน ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

 

ss03112014

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 1/2558 จำนวน 9 สาขาช่าง รวมผู้เข้ารับการฝึก 110 คน จากเป้าหมายที่ได้รับจากกรม 75 คน โดยนายสมชาติสุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมปฐมนิเทศ และเปิดฝึก 3 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

 

som29

นายสมชาติ  สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดชี้แจงผู้สมัครคัดเลือกเข้าฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่1/2558 โดย ศูนย์ฯเปิดรับสมัครรวมจำนวน 10 สาขาอาชีพ ตามที่ได้รับจัดสรรเป้าหมายจากกรม 75 คนผลปรากฏว่าจากการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงกลุ่มเป้าหมาย วันนี้มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเกินคาด จำนวน 142 คน  ศูนย์ฯร้อยเอ็ดจึงได้ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าฝึกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ และจะดำเนินการเปิดฝึกในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

 

posw16

ศูนย์พัฒนาฝีือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ณ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

servicemind

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 นายสมชาติ  สุภารี  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด  เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคบริการและการท่องเที่ยว  ให้แก่พนักงาน รพ กรุงเทพจุเวช(จ.ร้อยเอ็ด)สาขาการสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 57  ณ รพ.กรุงเทพจุรีเวช   โดยมี  พญ. กฤษณา  โฆษิตจิรนันท์  ผอ. รพ.  ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณ การจัดอบรมครั้งนี้

 

stQA

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการได้นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร้อยเอ็ด เข้าดูงาน

ระบบการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม โดยมีว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ  ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ และสรุปการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ ซึ่งศูนย์ฯมหาสารคามได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งจากการดูงานดังกล่าว ศูนย์ฯร้อยเอ็ดจะได้นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบฯ ต่อไป ในปี 58

 
Prev Next

หลักสูตรการประกอบอาหารไทย

หลักสูตรการประกอบอาหารไทย

หลักสูตรการประกอบอาหารไทย Read more

ข้อมูลผู้ผ่านการอบรมครัวไทยสู่ครัวโลก

ข้อมูลผู้ผ่านการอบรมครัวไทยสู่ครัวโลก

ข้อมูลผู้ผ่านการอบรมครัวไทยสู่ครัวโลก Read more

คุณค่าทางอาหาร

คู่มือคุณค่าทางอาหาร Read more

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธีรดน้ำและรับพร…

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธีรดน้ำและรับพร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗  ณ  ศาลาร่วมใจ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด Read more

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด ร่วมมอบสิ่งของในวันผู้สู…

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด ร่วมมอบสิ่งของในวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมมอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดป่าศรีรัตน์     (วัดป่าศรีแก้ว) ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในงาน  มีกิจกรรม ประกอบด้วย การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ      การปล่อยนก ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ การอบรมให้ความรู้เสริมสร้างจิตอาสา การจัดหน่วยบริการ การจัดแสดงถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โดยมี นายสมศักดิ์ ... Read more

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่ม…

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ

ผอ.ศพจ.รอ ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ วันที่ 2 เมษายน 2557 โดยนายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ Read more

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดการประชุม อส…

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดการประชุม อสร.จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมพิธีเปิด การประชุมสัญจรตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด มีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน อาสาสมัครแรงงานในจังหวัดร้อย เข้าร่วมการประชุม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายพลากร บุญประคอง เป็นประธานในพิธี Read more

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ…

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๗ นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่พร้อมหัวส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานอสร.จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางพจนันท์ ทองวัฒน์ ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการและชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯรอบที่ ๒ (Project Review) ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด Read more

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ดเปิดฝึกอบรม ยกระดับฯสถานป…

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ดเปิดฝึกอบรม ยกระดับฯสถานประกอบการใน จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการ ในหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือ สาขา พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ณ บริษัทสยามโกบอลเฮ้าส์,สาขาพูดภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ณ บริษัทบิ๊กซีร้อยเอ็ด จำกัด และสาขาการทำงานอย่างมีความสุข ณ บริษัทไทยวัสดุจำกัด โดยเปิดฝึกในระยะเวลา  ๑๘ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ Read more

ศพจ.ร้อยเอ็ด ออกบริการประชาชน ในงาน พอ.ส…

ศพจ.ร้อยเอ็ด ออกบริการประชาชน ในงาน พอ.สว. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม พอ.สว.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ ตำบลค้อใหญ่ อำเภอ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการ Read more

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด.เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม …

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด.เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม ภาษา เกาหลีEPS - STOPIK

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมและเป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม โครงการเพิ่มขีดความสามารถแรงงานในการแข่งขันไปทำงานเกาหลี,อาเซียนภายใต้ MOU หลักสูตร ภาษาเกาหลี (๖๐ ชั่วโมง)               จำนวน ๓๕ คน ซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเปิดฝึกอบรม ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด Read more

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ดเข้าร่วมงานแถลงข่าวเตรียม…

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ดเข้าร่วมงานแถลงข่าวเตรียมต้อนรับ กองประกวด Miss Universe Thailand 2014

วันนี้(12 มีนาคม 2557 )นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดแถลงข่าวเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดทัศนศึกษากองประกวด Miss Universe Thailand 2014 มีผู้เข้าประกวดจำนวน 120 คน                  โดย ศพจ.ร้อยเอ็ด ร่วมสนับสนุนฝึกอบรมผู้ประกอบการอาหารครัวไทยสู่ครัวโลก โครงการ ครัวร้อยเอ็ดสู่ครัวโลก ให้แก่ผู้ประกอบการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร ในจังหวัดร้อยเอ็ด รองรับการเป็นเจ้าภาพ การประกวด Miss Universe Thailand 2014 และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด (นายสมชาติ สุภารี)ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้ว Read more

ศพจ.ร้อยเอ็ดเข้าร่วมงาน บุญคูณลานข้าว จั…

ศพจ.ร้อยเอ็ดเข้าร่วมงาน บุญคูณลานข้าว จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม 2557  เวลา 08.00 – 12.00 น.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมบุญคูณลานข้าว ที่โรงเรียนฝึกสอนควายคน ไถนาประจำตำบลหนองแวงซึ่งจัดโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงเรียนฝึกสอนควายคน ไถนา ซึ่งเป็นโครงการวิถีชาวนาไทยกับควายไทย(บุญคูณลานข้าว)ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนะธรรม ประเพณี พิธีกรรมโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมและแจกเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ ภารกิจของหน่วยงานด้วย Read more

ศพจ.ร้อยเอ็ดเข้าร่วมงาน บุญคูณลานข้าว จั…

ศพจ.ร้อยเอ็ดเข้าร่วมงาน บุญคูณลานข้าว จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม 2557  เวลา 08.00 – 12.00 น.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมบุญคูณลานข้าว ที่โรงเรียนฝึกสอนควายคน ไถนาประจำตำบลหนองแวงซึ่งจัดโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงเรียนฝึกสอนควายคน ไถนา ซึ่งเป็นโครงการวิถีชาวนาไทยกับควายไทย(บุญคูณลานข้าว)ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนะธรรม ประเพณี พิธีกรรมโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมและแจกเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ ภารกิจของหน่วยงานด้วย Read more

ศพจ.ร้อยเอ็ดเข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด …

ศพจ.ร้อยเอ็ดเข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2557

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานงานจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2557  7-9 มีนาคม 2557 ภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทาน ขบวนแห่พระเวสสันดรชาดก การฟังเทศน์มหาชาติ แห่ข้าวพันก้อนบูชาพันพระคาถา ฯลฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป และผู้มีจิตศรัทธา มีส่วนในการจัดงาน จังหวัดร้อยเอ็ด Read more

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรม World Ski…

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรม World Skill Thailand 2014

ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เป็นประธานเปิดงาน  World Skill Thailand 2014  การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 โดยมีปลัดกระทรวงแรงงาน รองปลัดกระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน           รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  สปก...ประชาชน  ผอ.สพภ.ผอ.ศพจ.ทั่วประเทศ  รวมถึง ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อ 6 มีนาคม 2557  เมืองทองธานี  นนทบุรี Read more

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด.ร่วมเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอา…

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด.ร่วมเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ กสจ.

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดฝึกอบรมอาชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว (กสจ) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้มีการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ภายหลังเกษียณอายุการทำงาน โดยเปิดฝึก ๗ สาขาช่าง ทั้งหมด ๙ รุ่น โดยดำเนินการฝึก ณ อาคารฝึกอาชีพศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด Read more

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ…

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่พร้อมหัวส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางพจนันท์ ทองวัฒน์ ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการและชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯรอบที่ ๑ (Project Review) ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด Read more

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด กล่าวรายงานในพิธีเปิดโคร…

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการ ครัวไทยสู่ครัวโลก

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.  ศพจ.ร้อยเอ็ดเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการ ครัวไทยสู่ครัวโลก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  โดยมี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดร่วมพิธีเปิดและหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากสถานประกอบการทางด้านโรงแรม,อาหารม,โภชนาการเข้าร่วมงาน Read more

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด เปิดงานทดสอบมาตรฐานฯวิทย…

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด เปิดงานทดสอบมาตรฐานฯวิทยาลัยเทคนิค ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดฝึกงาน ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด Read more

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเล…

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการฯ

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและตัวแทนจากสถานประกอบการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด Read more

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด จัดงานแถลงข่าว ครัวไทยส…

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด จัดงานแถลงข่าว  ครัวไทยสู่ครัวโลก

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐น.ศพจ.ร้อยเอ็ด อัดรายการโทรทัศน์แถลงข่าวฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทยครัวไทยสู่ครัวโลก โดยฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทย  ประกอบด้วยโรงแรมและชมรมร้านอาหารในจังหวัดร้อยเอ็ด         ชื่อโครงการ ครัวร้อยเอ็ดสู่ครัวโลก ร่วมกับแรงงานจังหวัดและเป็นการฝึกอบรมฯรองรับนักท่องเที่ยวในด้านอาหาร ที่จะมาเที่ยวงานบุญผะเหวดงานประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ Read more

ศพจ.ร้อยเอ็ด ออกบริการประชาชน ในงาน พอ.ส…

ศพจ.ร้อยเอ็ด ออกบริการประชาชน ในงาน พอ.สว.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ออกบริการประชาชนในกิจกรรม พอ.สว.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ณ บ้านบัวหลวง ตำบลเหล่า อำเภอ ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการ มีนายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ Read more

ศพจ.รอ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเชิงรุก

ศพจ.รอ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเชิงรุก

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายได้เข้าตรวจเยี่ยมและพบปะกับฝ่ายบุคคลของสถานประกอบกิจการบริษัทธีรภาดา โฮมมารท์แม็กซ์ จำกัด บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด บริษัทซีอาร์ซีไทยวัสดุ จำกัด และ บริษัทซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)           เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจพร้อมรับทราบถึงความต้องการด้านการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตามแนวทางการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเชิงรุก   Read more

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลาง…

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลาง จว.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมประชุม /สรุปผลดำเนินการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เขต ๑๒ ( นางวนิดา สักการโกศล ) โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทยรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก และโครงการฝึกอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน Read more

ศพจ.ร้อยเอ็ดจัดงานวันนัดพบแรงงานและรับงา…

ศพจ.ร้อยเอ็ดจัดงานวันนัดพบแรงงานและรับงานไปทำที่บ้าน

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมงาน”วันนัดพบแรงงานและรับงานไปทำที่บ้าน จังหวัดร้อยเอ็ด”และได้เปิดจุดบริการ และสมัครการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายพลากร บุญประครอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีเปิด   Read more

ศพจ.ร้อยเอ็ด จัดงานมหกรรมทดสอบมาตรฐานฝีม…

ศพจ.ร้อยเอ็ด จัดงานมหกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

  เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ศพจ.ร้อยเอ็ดเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โดยมี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดร่วมพิธีเปิดและหัวหน้าส่วนราชการมีผู้เข้าทดสอบ ๒๗๙ คน รวม ๗ สาขาช่าง Read more

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดฝึกหลักสูต…

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดฝึกหลักสูตรอาชีพเสริม

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสมชาติ สุภารี ได้เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอาชีพเสริมสาขาการจัดการขยะที่เกิดจากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ( ๑๒ ชั่วโมง ) โดยเปิดฝึกอบรมวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดำเนินการฝึก ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด Read more

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมแผนยุทธศาส…

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมแผนยุทธศาสตร์ฯด้านแรงงาน

ในวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เวลา๐๙.๐๐น. นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือ แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด Read more

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสง…

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.57 เวลา 07.00 น.นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมี นายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมในพิธี Read more

ศพจ.ร้อยเอ็ด ฝึกอบบรม เทคนิคการบริการที่…

ศพจ.ร้อยเอ็ด ฝึกอบบรม เทคนิคการบริการที่ประทับใจ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.นาย สมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นประธานเปิดฝึกอบรม โครงการคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานฯหลักสูตรฝึกยกระดับสาขา เทคนิคการบริการที่ประทับใจ ให้กับพนักงาน บริษัท ไทยเพิ่มพูนโฮมซ๊อบ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดมีผู้เข้าฝึกอบรม ๒๐ คน Read more

ศพจ.ร้อยเอ็ด ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศพจ.ร้อยเอ็ด ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๓๐ น. นาย สมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นประธานเปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลคำ ระดับ ๑ มีผู้เข้าทดสอบ จำนวน ๔๔ คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ธีรภาดา จังหวัดร้อยเอ็ด Read more

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าวงานบุญผะเหวด…

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าวงานบุญผะเหวดประจำปี ๒๕๕๗

  เมื่อวันพุธที่ ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๓๐ น. นายสมชาติ สุภาร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "ประเพณี บุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สวนสมเด็จ พระศรีนครินทร์เกาะกลางบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งจะจัดในวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สวนสมเด็จ พระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ... Read more

ผู้ตรวจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตรวจเยี่ยมศพจ.…

ผู้ตรวจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตรวจเยี่ยมศพจ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๕.๐๐ น. นายสมชาติ  สุภารี  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นางพจนันท์  ทองวัฒน์  ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด และประชุมเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งให้นโยบายในการดำเนินงานโครงการรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก  และโครงการการพัฒนาทักษะด้านภาษารองรับประชาคมอาเซียน Read more

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าศูนย์ฯเข้าศึก…

ผอ.ศพจ.ร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าศูนย์ฯเข้าศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗  เวลา 13.30 น. นายสมชาติ  สุภารี  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ ณ บริษัท ขอนคอนกรีตอำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้กับระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน Read more

ศพจ.ร้อยเอ็ด เปิดทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างก…

ศพจ.ร้อยเอ็ด เปิดทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างก่ออิฐ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒  สาขา ช่างก่ออิฐ  จำนวน  ๑๕  คน ให้แก่กลุ่มลูกจ้างประจำของโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๗  ณ  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด Read more

สายตรงผู้อำนายการ

ป้ายโฆษณา

ผู้อำนวยการ

ป้ายโฆษณา

ปฏิทินกิจกรรม

พฤศจิกายน 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

พยากรณ์อากาศ

ข่าวรับสมัครงาน