Phuket Skill Development Centre
                                                 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต
 
พัฒนาคน พัฒนางาน ใช้บริการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต
                                                                                                                          
หน่วยงานกระทรวงแรงงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
  กฎหมายที่ควรรู้
ภาค 11
สพภ.สุราษฏร์ธาน
ศพจ.พังงา
ศพจ.กระบี่
ศพจ.ชุมพร
ศพจ.นครศรีธรรมราช
ศพจ.ระนอง
 
แนะนำหน่วยงาน

ข่าวภูมิภาค Online

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดฝึก
เวบบอร์ดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แผนภูมิโครงสร้างหน่วยงาน
ช่องทางร้องเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดาวโหลดเอกสาร
Poewer Point การยื่นขอรับรองหลักสูตร
 
การบำรุงรักษารถยนต์
 
 
 
 
 
    ประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 57 นางสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวปิดการฝึกอบรม"ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน"โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26-28 ส.ค.57 มีนางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงานผลการฝึกอบรมครั้งนี้ หลังจากกล่าวปิดอบรมท่านรองผู้ว่าได้นำผู้เข้ารับการอบรมกล่าวคำปฏิญาณ ปรองดองสมานฉันท์ ครั้งนี่หัวหน้าส่วน ราชการพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าทีสังกัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพียง

รวมภาพกิจกรรมฝึกอบรม"ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน" 26-28 ส.ค. 57

กิจกรรม
 
วันที่ 27สค.57 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงแรมเซนธาราแกร์นด์บีชรีสอร์ทปิดฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรหลักสูตรฝึก
เตรียมเข้าทำงาน สาขาพนักงานโรงแรม 700 ชม. โครงการสร้างโอกาส สร้างฝัน สร้างอาชีพ และสร้างอนาคต
  ศพจ ภก ฝึกอบรมเทคนิคการทำความสะอาดห้องพัก และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ให้กับพนักงานโรงแรม อโมรารีสอร์ท ภูเก็ต วันที่ 27-28 ส.ค 57
 

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.57 นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม"ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" โดย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26-28 ส.ค.57 ใน 5 สาขาช่าง ใด้แก่ 1.สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย 2.สาขา พนักงานผสมเครื่องดื่ม 3.สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) 4.สาขา พนักงานนวดไทย 5.สาขา ช่างจัดดอกไม้ มีผู้ให้ความสนใจ เข้าร่วมการอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 96 คน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต  

นางอารี เตชะวันโต ผอ.ศพจ.ภูเก็ต มอบหมายฝ่ายส่งเสริมฯ เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก(หัตถบำบัด) ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 23 -24 ส.ค. 57 ณ ศพจ.ภูเก็ต

     
\

เข้าชมลำดับที่ :

เริ่ม กรกฏาคม 2557


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต
๑๓๙ ม.๔ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ๘๓๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๗ ๓๔๗๐ - ๔ โทรสาร ๐ ๗๖๒๗ ๓๔๗๓
E - mail : phuketskill@hotmail.com