ตัวอย่างงานฝึกอบรม
ตัวอย่างเว็บไซด์ที่สร้างในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

พุธ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554


                 เว็บไซด์นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามการฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรหรืองานที่ตนได้รับผิดชอบอยู่

สาขา การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
            เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ ทักษะและมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนมีทัศนคติที่ต่อการประกอบในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถปฎิบัติงาน ดังนี้

            1. มีทักษะ และสามารถออกแบบเว็บไซด์ ได้ 
            2. คิดและออกแบบหน้าเว็บเพจได้
            3. สามารถใชงานเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมสำเร็จรูป ได้อย่างถูกต้อง
           4. สามารถสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปได้
           5. สามารถจัดตั้งและดูแลเว็บไซด์ได้
           6. สามารถโอนย้ายไฟล์ และไซด์ได้
           7. สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
 


 
อ.อนันต์  อินตาคำ
 


เข้าชม : 874


ตัวอย่างงานฝึกอบรม 5 อันดับล่าสุด

      ตัวอย่างเว็บไซด์ที่สร้างในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 4 / พ.ค. / 2554
ชื่อ/Email : [ เข้าสู่ระบบ ]
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพเยา : : : : :การบริหารจัดการองค์ความรู้
ฝึกอบรม โปรแกรมต่างๆ เป็นลิขสิทธิ์ ของเจ้าของโปรแกรม ไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
อ.อนันต์ อินตาคำ ศพจ.พะเยา อ.ประสาร ทัศการ ที่ปรึกษา
Power By : http://www.xvlnw.com