top
logo

ค้นหา

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ติดต่อผู้ดูแลเวปไซค์

ติดต่อผู้ดูแลเวปไซค์ : pathumdsd@gmail.com


การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
ข้อมูลการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน PDF พิมพ์ อีเมล
ภารกิจ - การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 07:08 น.

รายละเอียดการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

    เป็นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ หรือทักษะเกี่ยวกับอาชีพ หรือทักษะด้านบริหารจัดการ หรือทักษะด้านการสอน หรือเทคโนโลยีใหม่ ให่้กับแรงงานที่มีพื้นฐานด้านความรู้ ด้านอาชีพอยุู่แล้ว ให้มีทักษะหรือศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้น เพื่อรองรับการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นเป้าหมายของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย 

    ผู้ที่ทำงานอยุ่แล้ว หรือเคยทำงานมาแล้วแต่ว่างงาน โดยต้องมีพื้นฐานความรู้สอดคล้องหรือเกื้อหนุนกับสาขาที่เปิดฝึกอบรม  

ระยะเวลาการฝึก

    ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่เกิน 240 ชั่วโมง


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 14 มกราคม 2015 เวลา 06:58 น.
 
สาขาการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน PDF พิมพ์ อีเมล
ภารกิจ - การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2010 เวลา 08:55 น.

สาขาการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 

ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรม

ช่างอุตสาหการ

 1. การเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ (ระดับ 1) 60 ช.ม.

ช่างเครื่องกล

 1. การบำรุงรักษารถยนต์ 60 ช.ม.
 2. การซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน 70 ช.ม.
 3. ช่งซ่อมรถจักรยานยนต์ (ระดับ 2) 64 ช.ม.

ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 1. การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 60 ช.ม.
 2. การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้่าภายในบ้าน 60 ช.ม.
 3. การทำงานเครื่องปรับอากาศ 60 ช.ม.
 4. การซ่อมเครื่องปรับอากาศ 60 ช.ม.
 5. การซ่อมตู้เย็น - ตู้แช่ ในครัวเรือน 60 ช.ม.

ช่างคอมพิวเตอร์

 1. การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 30 ช.ม.
 2. การใช้งาน Microsoft PowerPoint 30 ช.ม.
 3. การใช้โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด 40 ช.ม.
 4. การใช้โปรแกรมไมโครซอฤ Excel 60 ช.ม.
 5. ระบบเครือข่าย Computer (Network) 60 ช.ม.
 6. การใช้งานโปรแกรม Photoshop 30 ช.ม.
 7. การใช้งาน internet 12 ช.ม.
 8. การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 60 ช.ม.
 9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล Microsoft PowerPoint 12 ช.ม.
 10. ความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับตารางคำนวณ Microsoft Excel 12 ช.ม.

ช่างอุตสาหกรรมศิลป์

 1. การตัดเย็บเสื้อสตรี (ระดับ 1) 80 ช.ม.
 2. การตัดเย็บเสื้อสตรี (ระดับ 2) 80 ช.ม.

การบริหารจัดการและภาคบริการ

 1. เทคนิคการสอนงาน 18 ช.ม.
 2. การบริการที่ประทับใจ 12 ช.ม.
 3. หลักของการเป็นหัวหน้างาน 18 ช.ม.
 4. การบริหารแบบ LEAN 18 ช.ม.
 5. 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต 18 ช.ม.
 6. พูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน (โมดุล 1) 30 ช.ม.
 7. พูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน (โมดุล 2) 30 ช.ม.
 8. พูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน (โมดุล 3) 30 ช.ม.
 9. ภาษาญี่ปุ่นกับการทำงาน 60 ช.ม.
 10. ภาษาญีปุ่น (ระดับ 1) 60 ช.ม.
 11. ภาษาญี่ปุ่น (ระดับ 2) 60 ช.ม.
 12. นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ช.ม.
 13. 10 อันดับอาหารไทยยอดนิยม 12 ช.ม.
 14. อาหารไทย 4 ภาค 36 ช.ม.

ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ

 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 60 ช.ม.
 2. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 60 ช.ม.
 3. นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ช.ม.
 4. นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ช.ม.

ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานกลุ่มโลจิสติกส์

 1. การวางแผนการผลิตและการจัดการตารางการผลิตโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 18 ช.ม.
 2. พนักงานควบคุมเครื่องจักรถยก 18 ช.ม.
 3. การคิดเชิงบวกในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 18 ช.ม.
 4. การบริหารคลังสินค้า 18 ช.ม.

ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานกลุ่มบุคลากร

 1. การบริหารงานบุคคล 12 ช.ม.
 2. การสร้างทีมงาน 12 ช.ม.
 3. เทคนิคการสอนงาน 18 ช.ม.
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 ธันวาคม 2013 เวลา 07:46 น.
 bottom

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: hosting reseller celebrity list Valid XHTML and CSS.