เข้าสู่เวปไซต์ เข้าชม facebook ศูนย์ฯ
 

...ลูก...ที่รักของแม่ จงอย่าสร้างความสั่นสะเทือนให้แก่ผู้อื่น อย่าเอาแต่ศึกษาข้อธรรมอย่างเดียวแต่ต้องมองหาข้อบกพร่องของตนเอง อันเป็นการเรียนรู้ และพัฒนาแก้ไขตนเอง ขอให้ลูกจำว่า... เมื่อมีได้ก็มีเสียการจะได้ของสักอย่าง ต้องเสียเงิน เสียกำลัง และปัญญา แต่การเสียที่น่ายกย่องสรรเสริญ คือ การเสียสละ ...