ผิดพลาด

โครงการกระทรวงแรงงานพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายมนู  วังข้าว ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม   ร่วมประชุมหารือในโครงการกระทรวงแรงงานพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2556 โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมใจให้บริการด้านแรงงาน โดยรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 รับสมัครงาน ลงทะเบียนผู้ว่างงาน  รับสมัครฝึกอาชีพ  ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน

ภาพประชุม

ภาพประชุม

ภาพประชุม