ผิดพลาด

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2556

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม นายมนู  วังข้าว ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556                      ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ภาพงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2556

ภาพงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2556

ภาพงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2556

 

ภาพงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2556

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2013 เวลา 16:30 น.)