ผิดพลาด

งานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 6

งานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 6   ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2556 โดยสาขาที่จัดแข่งขันทั้งหมด 15 สาขา ดังนี้

1.การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

2.การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และทดสอบ

3.การถักไหมพรม

4.การวาดภาพสีน้ำ

5.ร้อยลูกปัด

ภาพการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๖

6.การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

7.การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้

8.ประดิษฐ์ดอกไม้

9.สร้างเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์

10.ถักลูกไม้

 

ภาพการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๖

11.ปักลาย

12.ตัดเย็บเสื้อบุรุษ

13.การเขียบแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD

14.เพ้นท์ผ้า

15.การออกแบบโปสเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2013 เวลา 16:32 น.)