ผิดพลาด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม

เปิดอบรมการจักสารผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

ณ. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่2 ตำบลนาคูนใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ในวันที่ 8-11 มกราคม 2556

เปิดอบรมการจักสารผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

ในโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ

ณ. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่2 ตำบลนาคูนใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2013 เวลา 16:17 น.)