ผิดพลาด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม

เปิดอบรมการทำไม้กวาด

ณ. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

ในวันที่ 22-24 มกราคม 2556

เปิดอบรมการทำไม้กวาด

ในโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ

ณ. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

 

 

 

 

 

 

height=

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2013 เวลา 16:08 น.)