ผิดพลาด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม

 

เปิดอบรมหลักสูตรช่างเย็บผ้าห่ม

ณ. ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง (3วัน) ในวันที่ 25-27 มกราคม 2556

เปิดอบรมหลักสูตรช่างเย็บผ้าห่ม

ในโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ

ณ. ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2013 เวลา 15:40 น.)