ผิดพลาด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม

เปิดอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องไฟฟ้า

ณ. ตำบลบ้านแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง (3วัน) ในวันที่ 22-24 มกราคม 2556

 

เปิดอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องไฟฟ้า

ในโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ

ณ. ตำบลบ้านแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 

 

 

 

p style=

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2013 เวลา 15:17 น.)