ผิดพลาด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม

เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับสาขาช่างไม้ และ ช่างก่ออิฐฉาบปูน ณ.                                    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม

 

 

เปิดฝึกอบรมหลักสูตร 5 วัน 30 ชั่วโมง ก่อนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับสาขาช่างไม้ และ ช่างก่ออิฐฉาบปูน ระหว่างวันที่ 21 - 25 ม.ค. 56 ณ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม โดยมี อ.อนุวัฒน์ มีดี , อ.พรหมรัตน์ อิสสระพงศ์และ ว่าที่ ร.ต.นันทเดช พราพงษ์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ฝึกอบรม

บรรยากาศการอบช่างไม้

 

บรรยากาศการอบช่างไม้

 

บรรยากาศการอบช่างก่ออิฐฉาบปูน

 

 

 

บรรยากาศการอบช่างก่ออิฐฉาบปูน

 

บรรยากาศการอบช่างไม้

บรรยากาศการอบช่างก่ออิฐฉาบปูน

 

 

 

h3 border=p style=

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2013 เวลา 09:37 น.)