ผิดพลาด

อบรมยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม

เปิดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

สาขาภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ

 

 

ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ระหว่างวันที่ 11-21 และ 22-29 มกราคม 2556

ณ.ห้องฝึกอบรมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม

บรรยากาศการลงทะเบียน

 

บรรยากาศการอบรม

 

 

width=

width=

/p

margin-top: 3px; margin-bottom: 3px;

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2013 เวลา 09:36 น.)