...มุ่งมั่นพัฒนาฝีมือแรงงานไทย.....สู่มาตรฐานสากล.....เพิ่มผลิตผล.....เพิ่มรายได้..รองรับการลงทุนไทย-ลาว-เวียดนาม....

 

ทำเนียบผู้บริหาร
( ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร )

๑ . นายดำริห์ เวียงเพิ่ม
๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓

๒ . นายธิติ พลฉิมพันธุ์
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔

๓ . นายอภิชัย เชื้อสุวรรณ์
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐

๔. นางสมใจ เชื้อสุวรรณ์
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

๕. นายสุภพ ปิงตา
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔

๖.นายวีรศักดิ์ สุราสา
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕


๗. นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน

 

| กระดานถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม | Download เอกสาร |รัฐบาลไทย | สาระดีๆที่คุณต้องรู้ | ธรรมะออนไลน์
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร 326 หมู่ 2 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร. 042-643765 -7 โทรสาร.042-643-769