มุ่งมั่นพัฒนาฝีมือแรงงานไทย.....สู่มาตรฐานสากล.....เพิ่มผลิตผล.....เพิ่มรายได้..รองรับการลงทุนไทย-ลาว-เวียดนาม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ได้้ดำเนินการเปิดฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานเพื่อฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป หรือแรงงานทั่วไปก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งเมื่อสำเร็จการฝึกแล้วทางศูนย์ฯ มุกดาหารจะออกวุฒิบัติกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เพื่อสามารถนำไปสมัครงานในสถานประกอบการต่างๆ ได้ หรือว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพส่วนตัวก็ได้้ ซึ่งปัจจุบันผทีู่้สำเร็จการฝึกจาก ศูนย์ฯ มุกดาหาร ส่วนใหญ่จะมีงานทำเกือบทุกคน

สำหรับผู้ที่สนใจจะฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร สามารถ สมัครเข้ารับการฝึกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร

1.รูปถ่าย ขนาด 1นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.สำเนาวุฒิการศึกษาภาคบังคับ
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน

สาขาที่เปิดฝึก

1.พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
2.ช่างซ่อมเครื่องยนต์
3.ช่างไฟฟ้า
4.ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
5.ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ
6.ช่างเสริมสวย
7.ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ช่องทาง การร้องเรียน ร้องทุกข์ ศพจ.มุกดาหาร 326 ม.2 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 042-643765-7

มุมข่าว ทยรัฐ เดลิินิวส์ ข่าวสด คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ ์์ มุมบันเทิง

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน และศพจ.ในเครือข่าย
Last updated: Tuesday, 14-Sep-2010
คุยกับ webmaster of_anusorn@hotmail.com
| กระดานถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม |Download เอกสาร | รัฐบาลไทย | สาระดีๆที่คุณต้องรู้ | ธรรมะออนไลน์
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวักมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-643765-7 โทรสาร.042-643769