มุ่งมั่นพัฒนาฝีมือแรงงานไทย.....สู่มาตรฐานสากล.....เพิ่มผลิตผล.....เพิ่มรายได้..รองรับการลงทุนไทย-ลาว-เวียดนาม

 

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงจังหวัดมุกดาหาร เปิดรับสมัครเยาวชน ผู้ว่างงานและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2558 เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและความพร้อมทางด้านช่างก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเปิดรับสมัครจำนวน 10 สาขา ประกอบด้วย


1. พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
2. ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
3. ช่างแต่งผมสตรี
4. ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น ...
5. ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
6. ช่างไฟฟ้า
7. ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ
8. ช่างซ่อมเครื่องยนต์
9. ช่างซ่อมจักรยานยนต์
10. ช่างเทคนิคงานปูนก่อสร้าง


ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ผู้สนใจสามารถสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ 042-643-765-9 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 

 
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวักมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-643765-7 โทรสาร.042-643769