...มุ่งมั่นพัฒนาฝีมือแรงงานไทย.....สู่มาตรฐานสากล.....เพิ่มผลิตผล.....เพิ่มรายได้..รองรับการลงทุนไทย-ลาว-เวียดนาม....

.

สาขาที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหารดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต

 1. สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
 2. สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์
 3. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
 4. สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
 5. สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
 6. สาขาช่างก่ออิฐ
 7. สาขาช่างฉาบปูน
 8. สาขช่างไม้ก่อสร้าง
 9. สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า
 10. สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
 11. สาขาผู้ประกอบอาหารไทย
 12. สาขาช่างเครื่องปรับภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

.

.

 

| กระดานถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม | Download เอกสาร | รัฐบาลไทย | สาระดีๆที่คุณต้องรู้ | ธรรมะออนไลน์
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร 326 หมู่ 2 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร. 042-643765 -7 โทรสาร.042-643-769