...มุ่งมั่นพัฒนาฝีมือแรงงานไทย.....สู่มาตรฐานสากล.....เพิ่มผลิตผล.....เพิ่มรายได้..รองรับการลงทุนไทย-ลาว-เวียดนาม....

 

ตารางอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 1)

กลุ่มสาขาอาชีพ
อัตราค่าจ้าง
มาตรฐานฝีมือระดับ 1
มาตรฐานฝีมือระดับ 2
มาตรฐานฝีมือระดับ 3
1.ช่างสีรถยนต์
400
460
530

2.ช่างเคาะตัวถังรถยนต์

420
505
590
3.ช่างซ่อมรถยนต์
360
425
530
4. ผู้ประกอบอาหารไทย
400
510
-
5. พนักงานนวดไทย
440
580
720
6. นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปา ตะวันตก
( หัตถ บำบัด)
490
650
-

7.ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์

400
500
600

8. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

400
500
600

9. ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

400
500
600
10. ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
400
500
600

11. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ( โทรทัศน์)

400
500
-
       
       

 

| กระดานถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม | Download เอกสาร |รัฐบาลไทย | สาระดีๆที่คุณต้องรู้ | ธรรมะออนไลน์
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร 326 หมู่ 2 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร. 042-643765 -7 โทรสาร.042-643-769