มื่อวันที่ 7 ธ.ค.56 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร โดยนายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ และทีมวิทยากร จัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานเป็นทีม รุ่นที่ 2 ให้กับพนักงานบริษัทรับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด (มุกดาหาร) จำนวน 60 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และองค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

 

มุมข่าว ทยรัฐ เดลิินิวส์ ข่าวสด คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ มุมบันเทิง

 

 
| กระดานถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม |Download เอกสาร | รัฐบาลไทย | สาระดีๆที่คุณต้องรู้ | ธรรมะออนไลน์
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวักมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-643765-7 โทรสาร.042-643769