เมื่่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาจังหวัดมุกดาหาโดย/ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกตามโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ กลุ่มแรงงานนอกระบบ สาขาเทคนิคการทำขนมไทย ให้กับประชาชน บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน สาขาการเพิ่มศักยภาพและเทคนิคการจักสานผลิตภัณ์จากเส้นพาสติก ให้กับประชาชนบ้านนาขาม ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย ผู้ข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน บ้านเดชจำนงค์ ตำบลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2556

 

 

 

มุมข่าว ทยรัฐ เดลิินิวส์ ข่าวสด คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ มุมบันเทิง

 

 
| กระดานถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม |Download เอกสาร | รัฐบาลไทย | สาระดีๆที่คุณต้องรู้ | ธรรมะออนไลน์
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวักมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-643765-7 โทรสาร.042-643769